Jak vzniká šátek?
Na počátku šátku - je často jen letmý pohled do krajiny .. ráda se procházím, bloumám, rozhlížím se... nechávám na sebe působit krajinu kolem. Její tvary, barvy... jak roste, vyvíjí a mění se. V hlavě mi obvykle uvízne obraz, který si pak nakreslím. Miluji přírodní motivy a ty vkládám do své tvorby.
Kresbou pak už vlastně začíná tvořivá práce na konkrétní podobě šátku. Každý motiv má několik pracovních verzí, když sken prvního nakresleného obrazu dále rozvíjím v grafickém editoru. Někdy základní motiv přetvořím a vydám se jinou cestou. Často je ale prvotní impuls tak silný, že ho zachovám "až do konce". Design všech šátků je výhradně autorský.
Výroba a tisk šátků probíhá v České republice a na Slovensku.